Hem
Gå till nya hemsidan
Klubben
Arrangemang
Naturpasset
Träning & tävling
Ungdom & junior
Nivåer och grupper
Planering 2014
Nybörjarkurs
Bra att veta
Huddinge Wild Camp
Årets ungdom
Ungdomsfonden
Logga in
Ungdomsfonden
 
Från Snättringes 60- talsungdomar till nutida ungdomar
 
Bakgrund
Grundarna av denna fond, fyra 60- talsungdomar, vill med denna gåva till nutida ungdomar i Snättringe SK bidra till ungdomarnas utveckling som orienterare samt främja kamratskap och sammanhållning inom klubben.

Syfte
Fonden är inrättad för att stödja dagens ungdomar i Snättringe SK
  • i deras utveckling som orienterare
  • främja kamratskap och sammanhållning bland klubbens ungdomar
 
Givare och initiativtagare
Ove Högberg, Rune Rådeström, Sven Sparthan och Ulf Nordin.
Givarna betalar senast 31/1-2012, 7000 kr var till Snättringe SK, PG 168612-0, ungdomsfonden.
Det är givarnas förhoppning att kapitalet i fonden förstärks genom bidrag från andra givare.
  
Förvaltning
Fonden skall förvaltas och ägas av Snättringe SK, org. nr. 812800-2006. Fonden skall redovisas i klubbens årsredovisning där eventuella tillkommande och utbetalda medel framgår. Nya givare bör namnges.

Riktlinjer för bidrag från fonden
  • Bidrag ur fonden bestäms av ansvariga ungdomsledare
  • Bidrag kan ske till elitsatsande ungdomar t.ex. stöd för deltagande vid speciellt värdefulla tävlingar eller läger.
  • Bidrag kan även ske till verksamhet som stärker kamratskap och sammanhållning bland klubbens ungdomar. Ett sådant exempel kan vara läger eller någon form av social verksamhet.
  • Ungdom som utfört särskild god prestation för Snättringe SK kan få pris ur fonden. Priset kan tilldelas någon som gjort bra resultat men även till någon som framstått som god ledargestalt.
  • Penningpris utdelas ej till enskilda personer, klubben står för utgiften.
  • Kapitalet i fonden skall räcka minst fem år, givarnas förhoppning är att det räcker längre.
  • Bidrag ur fonden skall i första hand ske till juniorverksamheten d.v.s. klasserna HD 18-20. I undantagsfall kan stöd från fonden även utgå till ungdom i klassen HD16.
 

  
Huddinge januari 2012
 
Ove Högberg
Rune Rådeström
Sven Sparthan
Ulf Nordin

Ladda ner en kopia av originaldokumentet.
Uppdaterat 2012-04-26
Utskriftsvänlig sida
                    Snättringe SK • Box 2028, 141 02 Huddinge • Kansli: 08 711 78 47 • info@snattringesk.se
Provided by Webforum